Adöksan'ın Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Hedefleri

Adöksan'ın Sürdürülebilirlik Stratejisi 4 temel üzerine kuruludur:

  • ÜRÜN, KALİTE & TEKNOLOJİ: Eko-tasarım, inovasyon ve ileri teknoloji kültürü ile sürdürülebilir ürünler geliştirerek dönüşüme hazır olmak.
  • SOSYAL SORUMLULUK: Etkileşimde bulunduğumuz tüm faaliyet alanlarında sağlıklı, adil ve eşit yaşam kültürünü yaygınlaştırarak toplumsal gelişimi desteklemek.
  • ÇEVRE: Döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda kaynak verimliliğini ön planda tutarak ekolojik ayak izimizi insanlığın ve gezegenin geleceğini tehdit etmeyecek boyutlara taşımak.

  • KURUMSAL YÖNETİM: Küresel uyum düzeyimizi en üst düzeye çıkararak yeşil kalkınmada sektörümüzde öncü roller üstlenmek

     

Mevcut durum, hedef durum, eylemler ve yol haritası 2023 - 2025 ve uzun vadeli somut hedeflerle tanımlanmıştır.

Adöksan'ın Sürdürülebilirlik Stratejisi ile ilgili daha fazla detay şu adreste bulunabilir:https://www.adoksan.com/storage/adoksans-sustainability-strategy.pdf