Vizyonumuz

Uzun vadede sektördeki tüm kilit oyuncular için anlaşılır, kapsayıcı ve hesap verebilir bir çözüm ortağı olmak ve hizmet verilen sektörlerde, sürdürülebilir ve müşteri odaklı bir anlayışla sınıfının en iyisi, yenilikçi ve yaratıcı sağlayıcı olmak, ilgili sektörlerde genişletilmiş beceri ve bilgi birikimi ve son olarak çok yönlü bir tam hizmet ve modül sağlayıcısı olmak.

Görevimiz

Adöksan, tüm iş ortakları için uzun vadeli değer yaratmayı ve en son yenilikçi teknolojileri ve yöntemleri kullanarak sürdürülebilir yüksek basınçlı döküm alüminyum ürünleri ve ilgili katma değerli hizmetleri çok yüksek kalite ve fiyat-performans oranıyla sunmayı taahhüt eder. ve en son çevresel, sosyal ve kalite standartlarına uygunluk.

Değerlerimiz

Değer Odaklı Sürdürülebilir Büyüme: 

 • 0 PPM hedefiyle en yüksek kalite standartları
 • Tüm ortaklarla uzun vadeli ve istikrarlı iş ilişkileri, katma değerli ürünler, hizmetler ve çözümler sağlamak için sorumlu tedarik zinciri yönetimi yoluyla sürdürülebilir kalkınma taahhüdü
 • Firmamızın yanı sıra basınçlı döküm sektörünün ulusal (uluslararası) sürdürülebilir gelişimine de katkı sağlamak

İnovasyon, Kalite ve Teknoloji: 

 • Doğru zamanlama ve doğru yatırımla sınıfının en iyisi inovasyon, kalite ve teknolojiyi sürdürmek ve tüm iş ortaklarına sürdürülebilir alüminyum basınçlı döküm ürünleri, hizmetleri ve çözümleri sunmak
 • Sürdürülebilir ekonomik büyüme için yeşil ve dijitalleştirilmiş dönüşüm ve kapasite geliştirme

Müşteri memnuniyeti: 

 • Sürekli iyileştirme için müşterilerle uzun vadeli, güçlü ve sürdürülebilir ilişkiler ve işbirliği, ihtiyaç ve beklentilerin, stratejinin, organizasyonun ve kişilerin karşılıklı anlayışının sağlanması ve rekabet avantajı sağlanması
 • Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak için mümkün olduğunca sürdürülebilir değer ve hizmet sunmak

Çevresel ve Sosyal Sorumluluk:

 • Kaynak verimliliğine, düşük karbona ve döngüsel ekonomiye öncelik vererek çevreye duyarlı ve ekolojik ayak izimizi en aza indiren sorumlu alüminyum basınçlı döküm üretimi
 • Hem iç hem de dış konularda adil, dürüst, güvenilir, hesap verebilir, şeffaf ve etik bir yaklaşımla çalışmayı ilke edinmiştir.
 • Kapsayıcı, çeşitli ve katılımcı bir yaklaşımla hem çalışanlarımız hem de toplumumuz için sürdürülebilir değer yaratma taahhüdü
 • Çalışanların bilgi ve becerilerinin sürekli gelişimini destekleyen, takım ruhu ve işbirliğini teşvik eden, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlayan, insan kaynakları süreçlerine önemli yatırımlar yaparak en çok tercih edilen basınçlı döküm firması olmak
 • Kültürel, cinsiyet ve ulusal çeşitliliği desteklerken etkileşimde bulunduğumuz tüm faaliyet alanlarında sağlıklı, adil ve eşitlikçi bir şirket kültürünü teşvik ederek topluma olumlu katkı sağlamaya çalışmak.

Misyon ve vizyon